دو سیستم پیشرفته بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستان گلستان اهواز راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، رئیس بیمارستان گلستان اهواز، در این رابطه گفت: اگر چه حجم بالای تعداد بیماران و مراجعان بیمارستان بزرگ گلستان اهواز، بعنوان مرکز ارجاع بیماران بدحال و اینکه این بیمارستان در بسیاری از حوزه های تشخیصی، درمانی تنها مرکز ارجاع استان خوزستان به شمار می آید، کار را دشوار کرد اما با تأمل بر اهمیت موضوع مدیریت و دفع صحیح پسماندهای بیمارستانی و تأثیر مثبت و مستقیمی که بر ارتقاء سطح سلامت جامعه دارد، و در نهایت همۀ ما را بعنوان یک شهروند بهره مند خواهد کرد، انگیزه تیم اجرایی بیمارستان گلستان را تقویت کرد.

 حبیب حی بر، افزود: با راه اندازی دو دستگاه جدید و پیشرفته، هم اکنون بیمارستان گلستان در مجموع با سه دستگاه، بصورت روزانه توانایی بی خطرسازی و امحاء بیش از 1300 لیتر زباله عفونی را دارد که همین این امر این مرکز را به عنوان اولین بیمارستان در سطح استان در امر مدیریت و دفع پسماند شناخته شود که گام ارزشمندی بهبود شرایط زیست محیطی شهر اهواز و به تبع آن استان خوزستان خواهد بود.

احمدرضا لاهیجان زاده، مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان نیز در این باره اظهار کرد: با در نظر گرفتن ماهیت خدماتی بیمارستان گلستان اهواز و درآمد نه چندان چشمگیری که این بیمارستان در مقایسه با بسیاری از کارخانجات و مؤسسات بزرگ صنعتی دارد، تعهد، پیگیری و مؤفقیت مسئولین این مرکز در رفع مشکلات مربوط به محیط زیست، ستودنی و قابل تقدیر است.

 وی ادامه داد: با این وجود خرسندیم که با تلاش های صورت گرفته، بیمارستان گلستان در بین حدود 20 بیمارستان شهر اهواز در امر مدیریت و دفع پسماند، با سه دستگاه فعال بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی، خود را به عنوان یک واحد پیشرو و الگو نشان داده است که امیدواریم با استمرار این حرکت به زودی شاهد دریافت عنوان "واحد خدماتی سبز" برای بیمارستان بزرگ گلستان اهواز باشیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج