3 طرح بزرگ تاسیسات فاضلاب شهری در استان اصفهان به بهره برداری رسید و عمیات اجرایی چهار طرح بزرگ فاضلاب شهری دیگر نیز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان  ، مراسم بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی هفت طرح بزرگ تاسیسات فاضلاب شهری استان اصفهان با حضور حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، استاندار اصفهان و تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان برگزار شد.

طرح های فاضلاب محله های حاشیه نشین و محروم کلانشهر اصفهان با اعتبار 280 میلیارد ریال، خط انتقال فاضلاب غرب- شمال و شرق کلانشهر اصفهان(طرح نگین) با اعتبار 400 میلیارد ریال و ارتقای گام(فاز) دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کلانشهر اصفهان با اعتبار 50 میلیارد ریال، امروز بهره برداری شد.

آغاز عملیات پروژه فاضلاب شهر کوشک (خمینی‌شهر) از محل تبصره 3 (مشارکت مردمی) با اعتبار 150 میلیارد ریال ، با طول شبکه 46 کیلومتر، آغاز عملیات اجرایی شبکه فاضلاب زون شرقی شهر نجف‌آباد به روش سرمایه‌گذاری فایناس داخلی (تبصره 3) با اعتبار 550 میلیارد تومان با طول شبکه مورد نیاز 484 کیلومتر، آغاز عملیات پروژه فاضلاب شهر کهریزسنگ از محل تبصره 3 با طول شبکه 45 کیلومتر و آغاز عملیات اجرایی بازسازی و بازرسی شبکه فاضلاب به اصفهان از محل فاینانس خارجی از دیگر پروژه‌هایی بود که افتتاح شد.

میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح های بازچرخانی آب و احداث تاسیسات فاضلاب در استان اصفهان در دولت دهم 274 میلیارد ریال و در دولت یازدهم 6 هزار و 762 میلیارد ریال و مجموع لوله گذاری فاضلاب( شامل اصلاح، توسعه و خط انتقال) در این استان در دولت دهم 976 کیلومتر و در دولت یازدهم یکهزار و 156 کیلومتر بوده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج