قائم مقام دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت:‌ آفت شب پره شمشاد حدود پنج هزار هکتار از رویشگاههای شمشاد در شمال کشور را آلوده کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، مسعود ملکی بیان داشت:‌ با اینکه از زمان شیوع این آفت دربعد پیشگیری، مقابله و مهار آن اقدامات خوبی مانند محلول پاشی در گستره زیادی از رویشگاه های آلوده به این آفت انجام شد اما طبق بازدیدهای به عمل آمده و اظهار نظر برخی از کارشناسانان ذیربط این اقدامات اثر بخش نبوده و شیوع این آفت دراین عرصه ها تشدید شده است.

وی اظهار داشت :‌ این آفت به تازگی نیز گستره زیادی از رویشگاههای شمشاد استان گلستان را در برگرفته و آلوده کرده است و نکته دیگر آنکه طبق تحقیقات انجام گرفته دیگر کشورها نیز مانند گرجستان که بنوعی درگیر این آفت بوده است ولی الگوی مشخصی در بعد پیشگیری ، مقابله و مهاراین آفت نداشته است .

قائم مقام دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری گفت :‌ مساله دیگر اینکه اعتباراتی هرسال در حوزه گیاه پزشکی تخصیص داده می شود اما کافی نیست.

ملکی افزود :‌ هم اینک این آفت به علت زاد آوری و تولید نسل زیاد آن، در شمال کشور ماندگار شده است و هرچند برای مقابله و مهار‌ آن از تمام ظرفیت ها و توان موجود استفاده می شود اما نمی توان برای ریشه کنی و نابودی آن اساسی کاری انجام داد.

کارشناس ارشد گیاه پزشکی دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری در شمال کشور نیز پیش از این با ابراز نگرانی از افزایش سطح و شدت آلودگی رویشگاههای شمشاد به آفت شب پره گفت :‌ به علت کمبود امکانات ، اعتبارات و ناتوانی در دسترسی به مناطق آلوده و سخت گذر فرآیند عملیات کنترلی این آفت به کندی انجام می گیرد.

یزدانفر آهنگران بدون اعلام میزان اعتبار مورد نیاز برای ریشه کنی این آفت افزود :‌ هرچند در بودجه سنواتی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری اعتباراتی به ازای هرهکتار به منظور کنترل این آفت و جلوگیری از تشدید آن تخصیص داده می شود اما به علت زادآوری بیش از این حد این آفت متاسفانه این اعتبارات پاسخگو نیست .

وی اظهار داشت :‌ چنین وضعیتی سبب شده تا گستره زیادی از رویشگاه های شمشاد از جمله در منطقه سی سنگان نوشهر به طور کلی از بین برود .

کارشناس ارشد گیاه پزشکی دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری شمال کشور گفت :‌ هم اینک از محلول b.t در کانون های آلوده به این آفت استفاده می شود و این محلول در حقیقت یک ماده میکروبیولوزیکی B.t یک نوع باکتری است و ماده ضد هورمون پوست اندازی دیمیلین دارد و درصد زیادی از لاروها با پاشیدن این ماده یا محلول بر روی برگ درختان شمشاد در اولین مراحل زندگی خود از بین می روند.

آهنگران افزود :‌ با توجه به گسترگی و شدت سطوح آلوده به این آفت ، تراکم بسیار زیاد جمعیت لاروهای آفت، شرائط خاص مناطق جنگلی به ویژه رویشگاههای شمشاد ، عدم امکانات لازم و کافی باعث شده تا ریشه کنی این آفت با پاشیدن این محلول در رویشگاههای شمال کشور ممکن نباشد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج