مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: در ماه رمضان 73 زندانی جرایم غیرعمد از زندان های استان اصفهان به آغوش خانواده بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، گرجی زاده گفت: باحمایت خیران، گذشت شاکیان و ستاد دیه این تعداد زندانی محکوم مالی با بدهی مالی بیش از 24 میلیارد و 529 میلیون ریال ازبند رهایی یافتند وبه آغوش خانواده بازگشتند.

وی افزود: بیش از هفت میلیاردو 892 میلیون ریالی از این میزان بدهی را شاکیان گذشت کردند و بقیه بدهی با حمایت خیران و ستاد دیه استان اصفهان و جشن گلریزان پرداخت شده است.

مدیرکل زندان های استان اصفهان از خیران سخاونمند استان اصفهان خواست تا در 20 روز باقی مانده از ماه ضیافت الهی، با حمایت مالی خود زمینه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد این استان را فراهم کنند.

850 زندانی جرایم غیر عمد در زندان های استان اصفهان نیازمند حمایت خیران برای آزادی هستند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج