سید علی ادیانی با تاکید بر اینکه محتویات قراردادهای نفتی میان کشورها در تمام‌ دنیا به صورت محرمانه بوده است افزود: قراردادهای نفتی میان کشورها به معنی نامحرم بودن مردم و رسانه ها نیست

به گزارش خبرگزاری موج، نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی با بیان اینکه دو قرارداد ترکیه و کرسنت هیچ ارتباط حقوقی باهم ندارند، اظهار کرد: قراردادهای منعقد شده برای خود چهارچوبی داشته و مرتبط جلوه دادن این دو قرار داد با یکدیگر ممکن است دارای انگیزه های خاص باشد. قرار داد کرسنت یک قرارداد بین کشور ایران و امارات بوده و به آن اشکال‌های جدی وارد است.

ادیانی تاکید کرد: با وجود اشکال‌های این قرار داد، نباید بحث های فنی را با نگاه سیاسی دید و مباحث آن با نگاه فنی حقوقی و در چهارچوب مسائل حقوق قراردادهای نفت باید مورد بررسی قرار گیرد. پرونده کرسنت در شورای عالی امنیت ملی مطرح است و اشکالات این قرار داد بسیار جدی است.

وی با تاکید بر اینکه محتویات قراردادهای نفتی میان کشورها در تمام‌ دنیا به صورت محرمانه بوده است افزود: قراردادهای نفتی میان کشورها به معنی نامحرم بودن مردم و رسانه ها نیست بلکه قاعده حقوقی داشته و این قاعده صحیح است.

نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی تصریح کرد: محرمانه بودن قراردادها به دلیل عدم اختلال در استمرار قراردادها، از ناحیه کشورها، شرکت ها و رقبای نفتی دارای اهمیت است.

ادیانی افزود: در ایران دستگاه های نظارتی محتوای قراردادها را رصد کرده و مجلس نیز می تواند برابر قانون از طریق مکاتبه به قراردادها دسترسی یافته و دستگاه اجرایی نیز موظف به ارائه آنها با حفظ محرمانه بودن آن، به نمایندگان مردم در مجلس هستند.

وی درباره ارسال رایگان گاز از کشور ایران به ترکیه، خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز ایران با یک شرکت ترکی قرارداد صادرات گاز را منعقد کرده و از آنجائی‌ که همه قراردادهای اقتصادی از جمله قرار دادهای نفتی اصولی دارند، طی آن قیمت مشخص بوده و حجم صادرات در سال نیز تعیین شد.

این نماینده مجلس افزود: تمام بندهای قرارداد با توافق طرفین منعقد می شود و قیمت صادراتی، از سوی کشور پذیرنده گاز مورد تایید و  امضا قرار گرفته و برابر این قرار داد صادرات گاز به ترکیه استمرار یافت.

ادیانی یاد آور شد: در سال ۲۰۰۹ ترکیه از خرید گاز از کشورمان ممانعت کرده و در این میان ایران متضرر شد و طی آن ایران شکایتی را مطرح‌ و دادگاه بین المللی، ترکیه را محکوم‌ به پرداخت جریمه کرد.

وی گفت: در چند سال بعد ترکیه از ایران در دادگاه بین المللی شکایتی را به استناد برخی قرار دادهای گازی ایران با کشورهای دیگر مطرح کرد و طی این شکایت، کشور ترکیه مدعی تفاوت افزایشی قابل ملاحظه قیمت فروش  گاز  ایران به این‌کشور، نسبت به سایر کشورها ی منطقه بوده و این‌موضوع در  دادگاه بین‌المللی لاهه مطرح شد.

ادیانی ادامه داد: یکی از استنادات ترکیه در بحث قیمت گاز ،قرارداد ایران با کرسنت بود که بر این اساس محاکم‌ قضایی و دادگاه های بین المللی حکمی علیه ایران و به نفع ترکیه صادر کرده که خلاف چهارچوب قوانین بین الملل است.

نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سیمرغ ، سوادکوه و سواد کوه شمالی گفت: در این چهارچوب دادگاه،  ایران را محکوم به فروش گاز به قیمتی بیش از مبلغ مدنظر به ترکیه کرده است و بنابراین دریافتی بیش از توافق صورت گرفته باید به کشور ترکیه برگشت داده شود.

ادیانی درباره افت فشار گاز در مازندران با توجه به ارسال گاز به ترکیه، خاطرنشان کرد: در این قرارداد کاهش افت فشار در زمستان دیده شده و اگر ایران در داخل کشور با افت فشار گاز مواجه شود، از مقدار حجم صادرات گاز با توافق طرفین کم می شود.

وی با بیان اینکه در قرارداد انتقال گاز ایران به ترکیه، گاز تولید شده با خط انتقال صادر می شود، گفت: تفاوت انعقاد قراردادها در مورد قیمت نبوده و در اصل تولید مباحثی مطرح است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج