184کیلو و450 گرم تریاک از یک دستگاه کامیونت عبوری در محل ایست و بازرسی شهید شرافت نایین کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فرمانده انتظامی نایین گفت: در بازرسی ازیک دستگاه خودرو که از سمت شهرهای مرزی به سمت مرکزکشور در حرکت بود، این مقدار تریاک کشف و ضبط شد.

سرهنگ صادق کاظم زاد اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه شهید شرافت نایین حین کنترل کامیونت عبوری که از کرمان عازم تهران بود این مقدار مواد مخدر کشف ویک نفرنیزدستگیر شد.

روزانه به طور متوسط افزون بر پنج الی هفت هزار دستگاه خودرو از ورودی های این شهرستان عبور می کنند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج