مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در حاشیه دومین کمیسیون فنی سرمایه گذاری گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تصویب 32 طرح جدید گردشگری در استان اصفهان در نیمه اول سال 1396 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اله یاری افزود: با توجه به استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت فعالیت در حوزه گردشگری در پهنه استان اصفهان در دومین نشست کمیته فنی سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان  طرح های ارسالی مطرح و پس از بررسی، 32 طرح جدید گردشگری در استان اصفهان با اکثریت آرا به تصویب رسید.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی اصولی در نظر داریم تا با هماهنگی سایر نهادهای دولتی حداکثر حمایت را از فعالان بخش خصوصی جهت ورود به حوزه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری فراهم آوریم، لذا در این راستا تعاملات اداره کل میراث فرهنگی با تمامی نهادهای ذی ربط در امر توسعه گردشگری استان افزایش فزآینده ای یافته است.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج