مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با بیان اینکه ایمن سازی مساجد در برابر سوانح و آتش سوزی از اولویتهای اصلی شهرداری اصفهان در سال جاری خواهد بود گفت : تمامی مساجد شهر اصفهان در سال 96 تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون ریال تحت پوشش بیمه سوانح و آتش سوزی قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، به گفته مهدویان فر در شهر اصفهان حدودا 1100 مسجد و مسجد حسینیه وجود دارد که در تمامی آنها نمازهای یومیه اقامه می گردد . شهرداری اصفهان در سالهای اخیر بواسطه کمیته ای تحت عنوان کمیته مساعدت به توسعه ، تعمیر و تجهیز مساجدت مساعدت های مالی قابل توجهی را در اختیار هیئت امنای مساجد سطح شهر قرار داده تا به این واسطه روند تعمیر و یا تکمیل مساجد بی وقفه ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه موضوع ایمنی مساجد در برابر سوانح و آتش سوزی از اولویتهای اصلی شهرداری اصفهان در سال جاری خواهد بود، گفت: در چند سال اخیر اهداء مساعدت های مالی و تامین زیرساختهای اساسی برای مساجد شهر اصفهان از اهداف اصلی کمیته مساعدت به امور مساجد شهرداری اصفهان بوده است به نحوی که در سال گذشته بیش از 400 مسجد در شهر اصفهان به منظور ساخت ، تکمیل یا تعمیر بنای خود از شهرداری اصفهان کمک های مالی دریافت کرده و در سال 96 نیز این روند با اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار ادامه خواهد داشت.

مهدویان فر افزود : از اولویتهای اصلی کمیته مساعدت در سال 96 توجه به موضوع ایمن سازی و تجهیز مساجد به ملزومات ایمن سازی خواهد بود و در همین راستا طی قراردادی ما بین شهرداری اصفهان و شرکت بیمه گذار تمامی مساجد در شهر اصفهان تا سقف دومیلیارد و پانصد میلیون ریال تحت پوشش بیمه سوانح و آتش سوزی قرار خواهند گرفت.

وی آموزش اعضاء هیئت امنای مساجد و تجهیز مساجد به وسایل ایمنی را از دیگر اقدامات شهرداری اصفهان دانسته و خاطر نشان کرد : علاوه بر پوشش بیمه ای برای تمامی مساجد، طی هماهنگی های صورت گرفته با سازمان آتش نشانی اعضاء هیئت امنای مساجد از طریق گذراندن دوره آموزشی دو ساعته با حداقل های موارد ایمن سازی آشنایی پیدا کرده و همچنین تجهیزات ایمن سازی نظیر کپسول آتش نشانی و شلنگ اطفاء حریق نیز در اختیار مساجد شهر اصفهان قرار خواهند گرفت.

شایان ذکر است هیئت امنای تمامی مساجد در سطح شهر از طریق مراجعه به معاونت های فرهنگی اجتماعی مناطق و تکمیل مدارک مورد نیاز قادر خواهند بود از خدمات ایمن سازی بهره مند گردند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج