معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان گفت: صحت انتخابات شورای شهر آبادان به تایید هیات اجرایی و نظارت شهرستان رسید.

 به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، ریاض فرحانی با تشریح روند بررسی شکایت معترضان به نتیجه انتخابات شورای شهر آبادان گفت:به منظور رسیدگی به شکایات معترضان به نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر آبادان، هیات اجرایی و نظارت این شهرستان نشست مشترکی در تاریخ سوم خرداد ماه برگزار کردند که در این نشست به صورت کارشناسی و دقیق تمامی شکایت های مطرح شده از سوی معترضان به نتایج انتخابات مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این نشست، 74 شکایت مورد ارسال شده از سوی معترضان به نتیجه انتخابات مورد رسیدگی قرار گرفت.

فرحانی ادامه داد:از آنجا که هیچکدام از شکایت های مظرح شده برای این هیات ها مستند و مستدل واقع نشد، صحت انتخابات در آبادان مورد تایید قرار گرفت مراتب با نامه ای به هیات نظارت استان خوزستان ارسال شد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان، هرگونه اقدام بعدی از سوی فرمانداری ویژه آبادان را منوط به اظهار نظر هیات نظارت استان خوزستان دانست و گفت:هر تصمیمی در خصوص انتخابات شهر آبادان از سوی هیات نظارت استان اتخاذ شود، برای فرمانداری قابل اجراست و منتظر پاسخ هیات نظارت هستیم.

وی در خصوص بازشماری آرا نیز، اجرای این مهم را مبتنی بر رای هیات نظارت استان خواند و گفت:در شکایت های واصل شده در خصوص از سوی معترضان، مدرک کستند یا مستدل مورد تایید قرار نگرفت.

وی ادامه داد:هیات نظارت در تاریخ 31 اردیبهشت ماه نیز صحت انتخابات را مورد تایید قرار داده نتیجه انتخابات شهر آبادان به صورت آگهی، منتشر شد و پس از برگزاری نشست بررسی شکایت های رسیده به دبیرخانه نیز صحت انتخابات شهر آبادان به تایید هیات نظارت شهرستان رسید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج