مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: منطقه آزاد اروند در آینده ای نزدیک به یک شهر هوشمند و توسعه یافته تبدیل می شود.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، اسماعیل زمانی، اظهار کرد: منطقه آزاد اروند دارای یک استراتژی توسعه است که بر اساس این استراتژی، برای طرح های منطقه آزاد اروند برنامه ریزی می کنیم.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت دوازدهم نیز استراتژی توسعه ای منطقه ادامه پیدا می کند و طرح های منطقه بر اساس همان استراتژی توسعه ای پایه گذاری و انجام می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان این که یکی از طرح های مهم توسعه ای در منطقه آزاد اروند، طرح های زیرساخت مخابراتی و ارتباطی است، تصریح کرد: یکی از راهبردهای استراتژیک منطقه، بحث هوشمند شدن شهرهای تحت پوشش منطقه آزاد اروند است که برای توسعه کلان منطقه آزاد اروند مدنظر ما است.

زمانی ادامه داد: عمده زیرساخت ها و بستر های این طرح، بستر های مخابراتی است که بخش زیادی از این بسترها و زیرساخت ها در دولت یازدهم به بهره برداری رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه های توسعه ای دولت یازدهم، بستر های موردنیاز برای تبدیل منطقه آزاد اروند به یک شهر هوشمند آماده و در دولت دوازدهم طرح و پروژه های آن در منطقه آزاد اروند اجرایی می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج