پس از بررسی ها و تطبیق لیست هیئت نظارت و اجرایی انتخابات در اهواز، لیست نهایی اعضای شورای شهر اهواز قطعی و مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان،  بر این اساس ‏‏‏۱-جعفر فلسفی۲ -مهران باباپور ۳-اسکندر لطفعلی زاده ۴-سیدناصرموسوی نژاد ۵-جهانبخشی ۶-محمدرضاایزدی ۷-سیدمحسن موسوی زاده ۸-جاسم موسی پور ۹-رحیم کعب عمیر۱۰ -فتح اله حاجتی ۱۱-حسین حیدری۱۲-محمدهادی قنوات ۱۳-عبدالزهرا سنواتی به عنوان اعضای اصلی و کیوان لطفی، مریم ابریشم کار، یونس اسفندیاری، محمدجواد رضوی و حمید زنگنه به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر اهواز معرفی شدند.

گفتنی است، کاندیداهای معترض دو روز مهلت دارند تا اعتراض به نتایج انتخابات را به هیئت نظارت شهرستان اعلام کنند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج