رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: یکی از موارد تخلفات شایع رانندگان وسایل نقلیه که منجر به تصادف و یا حداقل تشدید آن می شود تخطی از سرعت مطمئنه است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، سرهنگ رضایی تصریح کرد:رانندگان وسایل نقلیه موظفند در تقاطع هایی که نه چراغ راهنمایی و یا مامور راهنمایی و رانندگی یا تابلوی ایست نداشته باشد،سر پیچ ها ،جاده های تنگ و ماشین ها و بطور کلی در محل هایی که موانعی در مسیرحرکت آنان قرار داشته باشدو همچنین هنگام بارندگی یا مه یا کولاک و مانند آنها ،از سرعت وسیله نقلیه تا حدی که بر حسب مورد برای پرهیز از خطر یا تصادف ضرورت دارد ،بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت نمایند.

وی افزود : زمانیکه شما در حال رانندگی هستید وظیفه دارید تمام حواس خود را متوجه راه و سایر استفاده کنندگان از راه نموده و برای مقابله با هرگونه خطر و حادثه احتمالی آمادگی داشته باشید.

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: آگاهی از خطرات می تواند کمک موثری در تصمیم گیری به موقع شما داشته باشد همیشه با سرعتی حرکت کنید که در مواقع خطر براحتی وسیله نقلیه را متوقف کنید.

رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی در پایان خاطر نشان کرد :همیشه در هنگام رانندگی سرعت مناسب اتخاذ کنید و فاصله کافی را با وسیله نقلیه جلویی در نظر بگیرید.اگر فاصله اتومبیل شما با وسیله نقلیه جلویی کم شد ،با کاهش سرعت فاصله را زیادتر کنید در این صورت خطر حادثه کم خواهد شد.بنابراین بارعایت سرعت مطمئنه در حین رانندگی می توان از بروز تصادف جلوگیری نموده و دیگر شاهد حوادث تلخ و مرگبار جاده ای نباشیم .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج