با حضور 720 دانش‌آموز مرحله‌ دوم طرح ملّی آموزش حقوق و تکالیف به دانش‌آموزان در کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مرحله‌ دوم طرح ملّی «آموزش حقوق و تکالیف به دانش‌آموزان» در اردیبهشت‌ماه 1396 برای 160 نفر از دانش‌آموزان در مدارس پسرانه (دوره متوسطه دوم) و اولیا و مربیان آنان، اجرا شد.

این طرح در مرحله اول با تحت پوشش قرار دادن 560 نفر دانش‌آموز دختر و به همین میزان از اولیا آنان در بهمن‌ماه 1395 در مدارس دخترانه متوسطه دوم این مدیریت به مرحله‌ی اجرا درآمد.

گفتنی است این طرح با نگاهی به «منشور حقوق شهروندی» و برای دستیابی به اهداف زیر در حوزه امور بانوان وزارت آموزش‌وپرورش پیگیری می‌شود:

- آشنایی دانش‌آموزان با حقوق شهروندی، حقوق و تکالیف فردی، خانوادگی و اجتماعی و حقوق بشر به‌عنوان نهاد و مبنایی برای جامعه مدنی

- توسعه اخلاق و روابط اخلاقی و افزایش همدلی و همبستگی اجتماعی و اخلاقی بین اعضا جامعه

- دانش‌افزایی و ارتقاء آگاهی دانش‌آموزان، والدین و مربیان از حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی

- تقویت مهارت‌های مؤثر در دانش‌آموزان جهت احقاق حقوق مدنی و مشارکت آگاهانه برای حضور در عرصه‌های مختلف

سرفصل‌های آموزشی و محتوای این طرح بر اساس کتاب «آموزش حقوق به دانش‌آموزان» که از طریق وزارت متبوع در اختیار استان‌ها و سپس مناطق قرارگرفته است؛ به شرح موارد زیر است:

1. قانون و حقوق شهروندی و اهمیت آن در جامعه

2. مفاهیم، حقوق فردی، حقوق اجتماعی، حقوق خانوادگی

3. جامعه‌پذیری نوجوانان در دنیای امروز

4. تکریم حقوق انسانی، سلامت روان

5. آگاهی از حقوق خود و توانایی دفاع و استفاده از حقوق مصوب در امور فردی و اجتماعی

6. جایگاه قانون در تأمین حقوق فردی و آزادی‌های عمومی

7. پذیرش نقش شهروندی – توسعه منافع اجتماعی

8. مسوولیت‌پذیری فردی، نهادینه کردن حقوق مدنی در جامعه

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج