مدیر امور اجتماعی و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان با بیان اینکه توسعه و ایمن سازی مساجد از اولویت های عمرانی در سال ۹۶ خواهد بود، گفت: در آستانه هفته غبارروبی و عطرافشانی مساجد ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای توسعه و ایمن سازی مساجد شهر اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بنا بر آمارهای اعلام شده، در شهر اصفهان حدود ۱۱۰۰ مسجد و مسجد حسینیه وجود دارد و این بدان معناست که تقریبا به ازای هر ۱۸۲۶ نفر شهروند اصفهانی یک مسجد بنا شده است.

پراکندگی این مساجد در مناطق مختلف شهری متفاوت بوده به طوری که بنا بر اعلام مسئولین شهری بیشترین تعداد در مناطق ۱ و ۳ و کمترین تعداد مربوط به مناطق ۵، ۶، ۷، ۸  و ۱۳ می باشد.

مدیر امور اجتماعی و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان با بیان اینکه دلیل این پراکندگی مردمی بودن و محوریت خیرین در ساخت مساجد در سطح شهر است، می گوید: در شهر اصفهان شهروندان و خیرین بانیان اصلی ساخت و بنای مساجد هستند و به همین علت پراکندگی مساجد در مناطق شهری یکسان نبوده به طوری که به عنوان مثال در منطقه ۳ به ازای هر ۵۵۰ نفر شهروند یک مسجد بنا شده ولی در منطقه ۵ به ازای هر ۴۲۰۰ نفر یک مسجد وجود دارد.

مسعود مهدویان فر به اقدامات حمایتی شهرداری اصفهان در این راستا اشاره کرده و می افزاید : شهرداری اصفهان طی سالیان اخیر از طریق کمیته مساعدت به توسعه، تکمیل و تعمیر مساجد بودجه قابل توجهی را به موضوع عمران و بهبود وضعیت مساجد در شهر اصفهان اختصاص داده است.

وی ادامه می دهد: در سال ۹۵، ۴۰۰  مسجد در شهر اصفهان به منظور ساخت، تکمیل یا تعمیر بنای خود از شهرداری اصفهان کمک های مالی دریافت کرده اند.

مدیر امور اجتماعی و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان موضوع ایمن سازی مساجد را از اولویتهای اصلی کمیته مساعدت دانسته و اظهار می کند: یکی از موضوعات اصلی در امور مساجد در شهر اصفهان که از سال گذشته مطرح شده و اقدامات قابل توجهی نیز در این راستا انجام پذیرفته موضوع ایمن سازی و تجهیز مساجد به ملزومات ایمنی است که در سال گذشته ۱۲۰ مسجد شهر وارد فرآیند ایمن سازی شده و ملزومات ایمن سازی از طریق سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان و با نظارت کارشناسان مربوطه در اختیار این مساجد قرار داده شده است.

مهدویان فر با اشاره به اینکه در سال ۹۶ نیز حمایتهای مالی از مساجد ادامه خواهد داشت، تاکید می کند: در سال ۹۶ نیز ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار به موضوع عمران مساجد اختصاص یافته و بر اساس ۵ شاخص جمعیت منطقه، تعداد  مساجد موجود در هر منطقه، شعاع دسترسی، قدمت مساجد و محرومیت هر منطقه این بودجه در مناطق مختلف توزیع خواهد شد.

وی خاطر نشان می کند: اولویت اصلی در اختصاص بودجه محلات فاقد مسجد بوده به طوری که در هر منطقه محلات محروم و کمتر برخوردار مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج