مطابق تصمیمات گرفته شده آب زاینده رود تا ۱۵ خرداد ماه برای نوبت دوم کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان جاری خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: این تصمیم از پیش گرفته شده چرا که برخی تصور می کردند با افزایش بارش های بهاره در اصفهان مدت زمان جریان آب زاینده رود بیشتر باشد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۴۲۷ میلیون متر مکعب است، تاکید کرد: هنوز هیچ جلسه جدید در کمیته پنج نفره و یا در سطح وزارتخانه مبنی بر تصمیم جدید برای جریان طولانی تر زاینده رود تا اواخر خرداد ماه، گرفته نشده است.

وی افزود: بنا بر تصمیمات اتخاذ شده تا اواسط خرداد ماه آب زاینده رود تحویل کشاورزان شرق اصفهان داده می شود همچنین کشاورزان غرب استان نیز تا پایان تابستان هر ماه و در یک نوبت ۱۰ روزه حقآبه خود را تحویل می گیرند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج