فرماندار برخوار گفت: 83 درصد از واجدان شرایط در شهرستا‌ن‌های برخوار در انتخابات شرکت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بصیری پیرامون مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا اظهار داشت: 83 درصد از واجدان شرایط در شهرستان‌ برخوار در انتخابات شرکت‌ کرده‌اند.

وی افزود: در شهرستان ‌برخوار  تخلفاتی در انتخابات ریاست جمهوری گزارش نشده است. رأی ریاست جمهوری اشتباهاً در صندوق شورا انداخته شده باشد و یا برعکس، آن را به محل خود بازمی‌گردانند.

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج