نتایج اولیه شمارش آرا در شهرستان گرمی از پیشتازی حسن روحانی نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در رقابت انتخاباتی خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، براساس شمارش اولیه آرا حسن روحانی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان گرمی پیشتاز است.

گزارش های اولیه حاکی است روحانی تا این لحظه توانسته با آرا بیشترنسبت به رقبا در این شهرستان پیشتاز انتخابات شود.

شمارش آرا در مناطق روستایی و شهری گرمی همچنان ادامه دارد و ممکن است رقابت این دو نامزد در مناطق روستایی نزدیک باشد.

در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر و و روستا 63 هزار نفر در شهرستان گرمی واجد شرایط رای دادن بودند.

این اطلاعات غیررسمی بوده و منابع رسمی این اطلاعات را تایید نکرده اند .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج