نتایج اولیه شمارش بخشی از آرا در شهرستان مشگین شهر استان اردبیل حکایت از پیشتازی حسن روحانی نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دارد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از منابع آگاه، حسن روحانی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بنا بر شمارش اولیه بخشی از آرا در شهرستان مشگین شهر پیشتاز است.

شمارش آرا در مناطق روستایی و شهری مشگین شهر همچنان ادامه داشته و در مناطق روستایی حکایت از رقابت تنگاتنگ و نزدیک حسن روحانی و ابراهیم رئیسی دارد.

در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر و و روستا 113 هزار نفر در شهرستان مشگین شهر واجد شرایط رای دادن بودند.

224 شعبه اخذ رای در مناطق شهری و روستایی این شهرستان برای اخذ آرا واجدین شرایط تدارک دیده شده بود.

این اطلاعات غیررسمی بوده و منابع رسمی این اطلاعات را تایید نکرده اند .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج