نتایج اولیه شمارش بخشی از آرای شهرستان پارس آباد در استان اردبیل حکایت از پیشتازی حسن روحانی نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، شمارش اولیه آرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان پارس آباد نشان دهنده پیشتازی حسن روحانی است.

در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر و و روستا 126 هزار نفر در شهرستان پارس آباد واجد شرایط رای دادن بودند.

شمارش آرا در مناطق روستایی و شهری این استان همچنان ادامه داشته و از رقابت تنگاتنگ و نزدیک حسن روحانی و ابراهیم رئیسی حکایت دارد.

این اطلاعات غیررسمی بوده و منابع رسمی این اطلاعات را تایید نکرده اند .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج