شمارش اولیه بخشی از آراء در شهرستان ازنا نشان دهنده پیشتازی روحانی در این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری موج، شمارش اولیه آراء در شهر ازنا حاکی از پیشتازی روحانی است.

همچنین در شهر جاپلق سید ابراهیم رئیسی پیشتاز بوده و در بخش مرکزی شهرستان ازنا نیز روحانی پیشتاز است.

این اطلاعات غیررسمی بوده و منابع رسمی این اطلاعات را تایید نکرده اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج