طبق آخرین آمار به دست آمده از شمارش آرا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در حومه شهرستان میامی پیشتاز انتخابات است و پس از وی حسن روحانی در جایگاه دوم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق آخرین آمار به دست آمده از شمارش آرا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در حومه شهرستان میامی به جز مرکز شهر، در محمد آباد، کرنگ و نردین، رئیسی توانسته است بیشترین آراء را به دست آورد.

همچنین در حق الخواجه نیز رئیسی بیشترین آراء را به دست آورده در کلاته اسد نیز وی پیشتاز است.

در دیگر حوزه های انتخابیه میامی نیز آمارها حاکی از پیشتازی قاطع رئیسی دارد.

آراء نشان دهنده مشارکت قریب به 80 درصدی مردم میامی است.

باقی آراء در حال شمارش است.

این خبر هنوز به تأیید منابع رسمی نرسیده است و نتایج تکمیلی و قطعی شمارش آرا متعاقبا اعلام می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج