نتایج به دست آمده از شمارش اولیه آرا در شهرستان زیرکوه پیشتازی سید ابراهیم رئیسی را در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج و به نقل از یک منبع آگاه در شمارش اولیه آرا در شهرستان سربیشه سید ابراهیم رئیسی با فاصله بالا پیشتاز میدان رقابت بوده است.

ارای صندوق های روستایی کلاته مزار، کبودان، فخران، شیرخند، شاج، حسین آباد امیرآباد، بنمرود و بایمرغ انجام شده است.

این خبر هنوز به تأیید منابع رسمی نرسیده است و نتایج تکمیلی و قطعی شمارش آرا متعاقبا اعلام می شود .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج