فرماندار شهرکرد گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور است.

به گزارش خبرگزاری موج، حمید ملکپور صبح جمعه در بازدید از شعب اخذ رای در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور پرشور مردم در انتخابات زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور است.

وی عنوان کرد: مردم با حضور حماسی و پرشور خود در انتخابات نقش مهمی در یاری دادن دولتمردان در رسیدن به اهداف مورد نظر دارند.

وی در ادامه عنوان کرذد: ۵۵۰ صندوق اخذ رای در شهرکرد توزیع شده است.

فرماندار شهرکرد عنوان کرد: از کل صندوق های توزیع شده۳۰۰ صندوق نیمه میکانیزه و۲۵۳ صندوق میکانیزه است.

۱۵۱ شعبه اخذی رای در شهرستان شهرکرد برای برگزاری انتخابات در شهرکرد دایر شده است.