نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: همه باید برای نجات مردم خوزستان از ریزگرد و آلودگی خوزستان به میدان بیاییم.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، مهرداد بذرپاش نماینده سابق مردم تهران در مجلس ، در گردهمایی بزرگ مردم اهواز گفت: امروز باید برای نجات مردم خوزستان از بیتدبیری مدیریتی به میدان بیاییم.امروز برای نجاتکارگران خوزستان از بیمروتی به میدان بیاییم.

وی افزود: همه باید برای نجات پرستاران خوزستانی، برای نجات مردم خوزستان از ریزگرد و آلودگی خوزستان، برای نجات جوانان با صفای خوزستان از بیکاری به میدان بیاییم. بذرپاش گفت: امروز برای نجات هنر و سینما از رکود بی سابقه به میدان بیاییم و به هنرمندان سیاسی و انتخاباتی ننگریم. امروز بدانیم نه فقط برای یک چهار سال بلکه برای جلوگیری از خسارت 25 ساله به میدان بیاییم و جلوی پیش فروش کردن منابع کشور را بگیریم.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج