بهره‌مندی ۹ هزار کودک روستایی استان کرمانشاه از خدمات مهدکودک‌ها از موارد مطرح‌شده در دوره بازآموزی مدیران مهدهای کودک کرمانشاه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، بهره‌مندی ۹ هزار کودک روستایی استان کرمانشاه از خدمات مهدکودک‌ها و گسترش خدمات بهزیستی در مناطق محروم و آسیب‌زا از موارد مطرح‌شده در دوره بازآموزی مدیران مهدهای کودک کرمانشاه بود.

مرتضی کوهی، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه در این دوره اظهار کرد: توجه به مناطق محروم و حاشیه‌ای ازجمله سیاست‌های مهم سازمان بهزیستی است.

وی ادامه داد: باید توجه کرد که پرورش استعدادها و خلاقیت نقش بسیار تأثیرگذاری بر ایجاد شخصیت کودکان دارد و مدیران مهدهای کودک به این امر توجه داشته باشند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج