آرش رضایی در جمع تعدادی از مدیران حوزه فنی و شهرسازی شهرداری گفت: هنر شهرسازی در فرهنگ ایرانی اسلامی برمبنای توسعه روحیه اجتماعی و تعمیم حس تعاون در بین شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، آرش رضایی افزود: فضای شهرها و اصول حاکم در معماری آن‌ها در حقیقت از بارزترین خصوصیات تمدن و فرهنگ یک ملت است که انعکاس‌دهنده همه ارزش‌هایی است که از گذشته تا به امروز و در طی زمان به ما رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه هویت هر ملت در معماری و فرهنگ آن تبلور پیدا می‌کند، ادامه داد: از ویژگی‌های شهرهای کهن ایرانی تواضع در مقابل شرایط اقلیمی و طبیعی این سرزمین است و ما نوعی سازگاری و تعامل سازنده با محیط‌زیست را در فن معماری و شهرسازی شهرهای قدیمی مشاهده می‌کنیم.

به اعتقاد شهردار کرمانشاه، هنر شهرسازی ایرانی اسلامی برای منظر و زیبایی کالبد شهری جایگاه ویژه‌ای قائل است که به علت عدم تبیین اندیشه‌های درست و اصولی و ناب امروزه شهرهای ما با مشکلات فراوانی مواجه شده و این در حالی است که شهرنشینی در تمامی ابعاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رسوخ پیداکرده است.

رضایی بابیان اینکه شهر در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی همواره جایگاه ارزشمندی داشته است به‌طوری‌که آن را به‌عنوان مکانی مقدس در نظر گرفته‌اند گفت: چنین طرز فکری با این نگاه و از این نظر به شهر در هیچ مکتبی و تفکری دیده نشده است و در هنر شهرسازی ایرانی اسلامی محوریت و رکن اصلی و تشکیل‌دهنده آن شهروندان و ساکنان آن هستند.

به گفته شهردار کرمانشاه در هنر شهرسازی ایرانی اسلامی به عواملی چون امنیت، رفاه، نشاط، تعامل اجتماعی و ازنظر کالبد و منظر شهری، زیبایی، نظم، تقارن و استحکام توجه خاصی شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج