معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: شهرداری بر اساس قانون 3 هزار کارتن پلاست در سطح شهر برای تبلیغات انتخاباتی نصب کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مصور اظهار کرد: شهرداری به عنوان یک ارگان عمومی حق دخالت در موضوع انتخابات را ندارد اما همکاری های لازم را به منظور هرچه پرشور برگزار شدن این رویداد مهم انجام می دهد.

وی ادامه داد:‌ براساس قانون، شهرداری مکلف است که مکان هایی را برای تبلیغات در اختیار کاندیداها بگذارد در همین راستا معاونت خدمات شهری 3هزار کارتن پلاست در سطح شهر و چهارراه های اصلی همچون دوره های قبل انتخابات نصب کرده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه با شروع تبلیغات شهری، نظافت آن هم بیش از پیش مطرح می شود، گفت: شهرداری اصفهان با تمام قوا برای نظافت در دراین برهه زمانی در همه ستادهای انتخاباتی که اعلام شده اند حضور دارد.

مصور خاطرنشان کرد: نیروهای نظافتی در گوشه و کنار ستادهای انتخاباتی حضور دارند و امیدواریم انتخابات با آرامش بیشتر برگزار شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج