16 نفر کرمانشاهی در سال 1395 به‌وسیله مسمومیت با قرص برنج به کام مرگ رفتند که این رقم در مقایسه با تعداد 20 نفر کشته‌شده با همین علت طی سال 1394، گویای کاهش است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، در سال 95 تعداد 16 نفر شامل 7 زن و 9 مرد به‌وسیله مسمومیت با قرص برنج کشته شدند و این در حالی است که تعداد مرگ‌ومیر با این علت در سال 94 به میزان 20 نفر و مشتمل بر 4 زن و 16 مرد بود، که خوشبختانه این آمار در سال 1395 کاهش دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج