استاندار اصفهان گفت:2 هزار و 137 پروژه با هشت هزار و 700 میلیارد ریال اعتبار و 10 هزار فرصت شغلی جدید در بخش کشاورزی استان در زمان دولت تدبیر و امید ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان  ، زرگرپور در مراسم 'روز مزرعه' و انتقال یافته های تحقیقاتی کشاورزی استان با بیان اینکه بخش کشاورزی بعنوان بخش زنده، پویا و اثرگذار این استان محسوب می شود، گفت:حدود 11 درصد از اشتغال اصفهان و 8 درصد از تولید ناخالص ملی در این استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

وی گفت: بخش کشاورزی استان اصفهان در سایه صنعت و گردشگری قرار گرفته و تاکنون نتوانسته است جایگاه واقعی خودش را نشان دهد.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا بخش کشاورزی استان از زیر سایه صنعت و گردشگری خارج شود و در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.

زرگرپور با بیان اینکه کشاورزی استان اصفهان از پتانسیل بالا و سرمایه گذاری های وسیع برخوردار است، اظهار کرد: وجود 400 هزار هکتار زمین کشاورزی مرغوب و تولید 6میلیون تن محصولات مختلف کشاورزی و نیز وجود کشاورزان با تجربه از مهمترین ویژگی های کشاورزی این استان محسوب می شود.

مقام ارشد استان گفت:در سال های اخیر با اینکه 25 درصد از زمین های کشاورزی اصفهان بر اثر خشکسالی از چرخه تولید خارج شد، اما میزان تولیدات نهایی کشاورزی استان کاهش پیدا نکرد.

وی افزود: کاهش نیافتن میزان محصولات کشاورزی از یکسو نشان دهنده برنامه های موثر ترویجی و الگوی کشت مناسب و از سوی دیگر نشانه تلاش فراوان کشاورزان کاردان و با تجربه استان است.

استاندار اصفهان همچنین گفت: بودجه تحقیقات بخش کشاورزی استان که با کمبود آب مواجه است باید 10 برابر شود.

وی افزود: باید تحقیق و پژوهش در صنعت، کشاورزی و سایر بخش های استان حرف اول را بزند.

زرگرپور با بیان اینکه امسال یکهزار میلیارد ریال بودجه در زمینه تحقیقات به استان اصفهان اختصاص پیدا کرد،افزود: 850 هزار میلیارد ریال این رقم در قالب اعتبار پژوهشی دانشگاه ها و 150 هزار میلیارد ریال دیگر در عرصه تحقیقات سایر نهادها و مراکز هزینه می شود.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج