رئیس دانشکده پرستاری، مامایی کرمانشاه گفت: اجرای طرح اینترشیپ دانشجویان سال آخر که در مهرماه سال 1395 در دانشکده پرستاری، مامایی انجام گرفت مهم‌ترین دستاورد این دانشکده است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، رئیس دانشکده پرستاری، مامایی اجرای این طرح را موجب افزایش مهارت بالینی، کاهش گسست نظری و بالینی، جبران بخشی از کمبود نیروی پرستاری و مامایی مراکز بالینی و برقراری کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان مشمول طرح دانست.

دکتر مرضیه کبودی با اشاره به اینکه اجرای طرح مذکور موجب صرفه‌جویی یک میلیارد و 500 میلیون ریال در هر ترم تحصیلی شده است گفت: اجرای طرح بازخورد خوبی داشته ضمن اینکه دانشجویان توانمندتر شده‌اند، در بیمارستان‌ها احساس تعلق بیشتری دارند و بیمارستان‌ها هم آن‌ها را بهتر پذیرش می‌کنند.

دکتر کبودی در نشست برنامه‌ریزی و پایش دانشکده که با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد، این دانشکده را دارای 32 عضو هیئت‌علمی با 641 دانشجو و سه گروه پرستاری، مامایی و روان پرستاری دانست و گفت: در طول سه سال گذشته 11 عضو هیئت‌علمی جذب این دانشکده شده‌اند و استقلال گروه روان پرستاری، توسعه تحصیلات تکمیلی ازجمله فعالیت‌های این دانشکده بوده است.

دکتر کبودی تدوین log book آموزشی جهت کلیه رشته‌های موجود، آزمون جامع دانشجویان سال سوم، تجهیز مرکز مهارت‌های بالینی که نیاز به تجهیزات بیشتر دارد، تشکیل شورای مشورتی و صنفی دانشجویان، احداث زمین ورزشی و پارکینگ دانشجویان و مرمت ساختمان‌های اداری و آموزشی را ازجمله اقدامات این دانشکده توصیف کرد.

وی تأسیس دپارتمان‌های دانشکده پرستاری و مامایی در مراکز بالینی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود را ازجمله نیازهای فوری این دانشکده عنوان کرد و گزارشی از روند مقاوم‌سازی کلاس‌های درس را ارائه داد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج