رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه کمبود امکانات را در عملکرد دانشگاه مؤثر دانست و گفت: یک درصد این مراکز علمی به بخش کشاورزی اختصاص‌یافته و بیشتر دانشجویان در رشته‌ مدیریت خدمات اجتماعی تحصیل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مزدک رادملکشاهی‌ گفت: ساختمان مذکور قبلاً مهمانسرا بود که پس از خرید و انجام تغییر کاربری با برخی تجهیزات به دانشگاه جامع علمی کاربردی مبدل شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه حدود هفت هزار و 400 دانشجو در این مراکز علمی و کاربردی مشغول به تحصیل هستند، گفت: تأسیس ساختمان جدید این دانشگاه در سال 74 با پذیرش 100 دانشجو در رشته‌های برق و شهرسازی بود.

وی با اشاره به اینکه این واحد آموزشی اکنون دارای ساختمان درخورشان دانشجویان و عوامل آن شده است، تصریح کرد: دانشگاه‌های علمی-کاربردی استان اکنون 20 مرکز آموزشی و هفت هزار و 400 دانشجوی دارد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه با اشاره به کمبود امکانات آموزشی در عملکرد دانشگاه‌ها تأثیر منفی می‌گذارد، گفت: از 20 واحد عملی این دانشگاه 14 واحد آموزشی و پنج واحد خصوصی است که تعدادی از این مراکز در شهر کرمانشاه مابقی در شهرستان‌های استان احداث‌شده است.

رادملکشاهی تعداد دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی استان را هفت هزار و 400 نفر دانست که از این تعداد 2 هزار و 700 نفر آنان را بانوان و 4 هزار و 700 نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج