مسوول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: انتخابات تمام الکترونیکی فقط در 3 شهر کنگاور، جوانرود و اسلام آبادغرب برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مسوول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به اینکه برگزاری الکترونیکی انتخابات در 3 شهر استان کرمانشاه به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: به همین منظور، در شهر جوانرود 42 شعبه، در شهر کنگاور 40 شعبه و در شهر اسلام آبادغرب هم 69 شعبه اخذ رأی در نظر گرفته‌شده که روی‌هم در استان کرمانشاه 152 شعبه به‌صورت کاملاً مکانیزه خواهد بود.

محمد ایمانی همچنین، همراه داشتن کارت ملی و یا شماره ملی را هنگام رأی دادن ضروری دانست و گفت: از اواخر سال گذشته، از هر شهری 2 نفر به ستاد انتخابات کشور برای آموزش در این زمینه اعزام و برای آشنایی مردم هم، دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی در مناطق شلوغ شهر مانند میدان‌ها و مساجد مستقرشده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج