دستاوردهای برتر برای نخستین بار در شرکت مخابرات ایران، از میان دستاوردهای ارایه شده توسط مدیران مخابرات مناطق، معاونت ها و مجریان طرح شرکت مخابرات ایران، انتخاب و سه دستاورد به عنوان دستاوردهای برتر سال 1395 توسط حاضرین انتخاب و به وسیله داوران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در این ارزیابی شرکت مخابرات منطقه همدان به عنوان رتبه اول، مخابرات منطقه اصفهان به عنوان رتبه دوم و معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران به عنوان رتبه سوم در انتخاب دستاورد برتر معرفی شدند.

بر اساس این خبر ، به دنبال تحلیل نتایج عملکرد حوزه ها در راستای برنامه های ره نگاشت تحول، و اهتمام مدیران ارشد شرکت به ارج نهادن به بهترین خروجی ها، مراسم «انتخاب دستاورد برتر سال 95 »،  برگزار و 36 حوزه کاری شامل مخابرات مناطق، معاونت ها و مجریان طرح شرکت مخابرات ایران، دستاوردهای سال 95 خود را ارایه کردند.

پس از اتمام ارایه آنان، از سوی حاضران به هر دستاورد امتیاز و در پایان با جمع امتیازها توسط داوران، سه دستاورد برتر انتخاب و معرفی شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج