مدیرعامل تاکسیرانی کرمانشاه گفت: سوءاستفاده برخی کاندیداها از برند تاکسیرانی را به هیئت نظارت انتخابات شوراها گزارش می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، برابر قانون هیچ کاندیدایی حق استفاده تبلیغاتی از برند تاکسیرانی را ندارد. به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی، سجاد سلیمانی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه دراین‌باره اظهار کرد: اخیراً در فضای مجازی مشاهده‌شده که برخی از کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کرمانشاه خود را نماینده تاکسیرانان کرمانشاهی معرفی کرده و چنین وانمود می‌کنند که مدافع حقوق آن‌ها هستند.

وی ادامه داد: این کاندیداها از برند، آرم و علائم سازمان تاکسیرانی کرمانشاه در جهت فریب تبلیغاتی مردم شهر کرمانشاه استفاده کرده و در فضای مجازی و بعضاً جلسات خانگی چنین وانمود می‌کنند که نماینده اصلی سازمان تاکسیرانی کرمانشاه هستند.

سلیمانی تأکید کرد: بنده به‌عنوان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه رسماً اعلام می‌کنم که این سازمان و جمعیت تاکسیرانان کرمانشاه هیچ‌گونه کاندیدایی نداشته و ندارد و ازآنجایی‌که حق انتخاب برای هر شهروندی آزاد است، تاکسیرانان کرمانشاهی نیز آزاد و مختارند که به هر کاندیدی که تشخیص می‌دهند، اصلح است، رأی دهند.

وی خاطرنشان کرد: بنده به‌عنوان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه برابر با قانون موظفم که چنین موارد تخلفی را به مسئولین مربوطه و هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در استان کرمانشاه گزارش کنم که برابر با مقررات موجود با آن‌ها برخورد شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج