مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گفت: سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای شامل سبزی و صیفی و گل و گیاه زینتی استان برابر 1600 هکتار و میزان تولید سالیانه سبزی و صیفی گلخانه‌ای استان بالغ بر 235000 تن می‌باشد که اصفهان رتبه دوم کشوری را بخود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان  ، رئیس‌زاده در ارتباط با آخرین وضعیت باغبانی استان اظهار کرد: در سطح استان اصفهان باحدود72751 هکتار سطح کشت محصولات باغی آبی و دیم درسال 1395معادل 13 درصد از اراضی مورد بهره برداری در بخش به محصولات باغی اختصاص یافته است و میزان تولید محصولات باغی از این سطوح حدود 546571 تن می‌باشد.

وی ادامه داد: استان اصفهان در زمینه تولید محصولات باغی دارای وضعیت خوبی است به گونه‌ای که در محصول "به" با سطحی برابر 2300هکتار، 21 درصد سطح کشور و با تولید 22765 تن رتبه دوم کشور، سیب با سطحی برابر21812 هکتار 10 درصد سطح کشور و با تولید 250000 تن رتبه سوم کشور، انار با سطحی برابر 8700 هکتار 11درصد سطح کشور و با تولید 101770تن رتبه سوم کشور و گل محمدی با سطحی برابر 2650 هکتار 15 درصد سطح کشور و با تولید 7875 تن رتبه دوم کشور را بخود اختصاص داده است.

 وی در ارتباط با کشت‌های گلخانه‌ای نیز بیان کرد: از مهم‌ترین مزایای کشت های گلخانه ای می توان به افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش راندمان مصرف آب، امکان تولید محصول سالم و اشتغال زایی بالا در واحد سطح اشاره نمود.

رئیس‌زاده افزود: سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای شامل سبزی و صیفی و گل و گیاه زینتی استان برابر 1600 هکتار و میزان تولید سالیانه سبزی و صیفی گلخانه‌ای استان بالغ بر 235000 تن می‌باشد که اصفهان رتبه دوم کشوری را بخود اختصاص داده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گفت: همچنین اصفهان با تولید سالانه 52 میلیون گل شاخه بریده و تولید 30.8 میلیون نشاء گل‌های نشایی-فصلی رتبه چهارم کشور را در این بخش به خود اختصاص داده است و در زمینه تولید گل شب بو نیز استان رتبه اول کشور را داراست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج