در بازدید وزیر علوم از دانشگاه بوعلی سینای همدان مقررشد بازارچه دانشجویی این دانشگاه با کمک صندوق رفاه دانشجویان عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری موج، در بازدید وزیر علوم از دانشگاه بوعلی سینای همدان مقررشد بازارچه دانشجویی این دانشگاه با کمک صندوق رفاه دانشجویان عملیاتی شود. همچنین مقررشد دو رستوران آزاد در جهت ارتقای کیفیت و تنوع غذایی با حمایت صندوق رفاه دانشجویی راه اندازی شود.

مهندس ذوالفقار یزدان مهر مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در این بازدید گفت: بالغ بر چهار میلیارد و500 میلیون تومان انواع وام به دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان در سال گذشته پرداخت شده است و همه دانشجویان دکتری این دانشگاه از وام ویژه دکتری برخوردار شدند.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد فرهای در سفر به استان همدان از اتاق تندرستی دانشگاه بوعلی سینای که با کمک مالی صندوق رفاه دانشجویان تجهیز شده همچنین از شش بلوک خوابگاهی که در نتیجه بازسازی از رتبه 5 به 2 ارتقا پیدا کرده است بازدید کرد و دستور تکمیل سلف سرویس دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبای، ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت خوابگاه و تجهیز اتاق تندرستی در این دانشگاه توسط صندوق رفاه دانشجویان را صادر کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج