معاون سیاسی و امنیتی استانداری گفت: با همکاری بسیار خوبی که در استان و با حضور نماینده‌های دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه شکل گرفت طرح توسعه و امنیت پایدار آماده و جهت تصویب به وزارت کشور ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، یوسف شاه‌حسینی ابراز امیدواری کرد: این‌گونه اقدامات و کارهای مطلوب و مؤثر باعث شود ضمن بازنگری بر وضعیت موجود نقشه راه، رشد و توسعه همراه با یک امنیت پایدار در استان تبیین شود تا بدانیم که باید به کدام سمت برویم و برای رسیدن به آن اهداف نیازمند چه‌کارهایی هستیم.

 وی با بیان اینکه این طرح در سه ماه و به‌صورت فشرده و با همفکری و همکاری مسئولین ذی‌ربط در استان تهیه و تدوین شد، افزود: در این طرح به موضوعات مهمی ازجمله بررسی تمامی مؤلفه‌های تأثیرگذار در توسعه و امنیت پایدار استان، بررسی چشم‌انداز آتی استان برای رسیدن به یک توسعه و امنیت پایدار، تبیین و تشریح راه‌های رسیدن به اهداف مدنظر توسط تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و مشخص شدن اعتبارات موردنیاز برای رسیدن به هدف و برنامه‌های مدنظر توسط تمامی دستگاه‌ها پرداخته و توجه شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج