مدیر تولید و توزیع برق شرکت ذوب آهن گفت : در تابستان سال 1395 نیروگاه های برق ذوب آهن با تولید ماکزیمم و مداوم در سه ماهه تابستان، بیشترین تولید برق در تابستان را ثبت کردند بطوری که میزان برق تولیدی داخلی ذوب آهن در این سه ماهه حدود 414.040 مگاوات ساعت گردید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شیرازی اظهار داشت: علاوه بر تأمین برق مصرفی ذوب آهن حدود 10.850 مگاوات ساعت برق به مدیریت شبکه برق کشور فروخته شد.

وی افزود:  با توجه به همکاری بسیار خوب ذوب آهن در عملیات پیک سایی برق در تابستان 95 علاوه بر کاهش قیمت تمام شده برق خریداری ، طبق تفاهم مبادله شده بین ذوب آهن اصفهان و شرکت برق منطقه ای اصفهان، مبلغ حدود 28 میلیارد ریال  پاداش همکاری با عنوان تخفیف همکاری صنایع در تابستان،در صورتحساب برق خریداری بهمن ماه 1395 منظور گردید .

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج