امیر خسروانی گفت: در دولت تدبیر و امید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف و توانمند روستایی در مدیریت نهادهای راهبر در روستاها، استان در امتداد این رویکرد از سرمایه‌های انسانی تحصیل‌کرده وزنان در مدیریت دهیاری استفاده شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، امیر خسروانی افزود: زنان روستایی در ادوار گذشته از عناصر مولد در روستاها بودند که با آغاز بکار دولت یازدهم و اعتقاد دولت جدید به نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف و متعدد، در نواحی روستایی با بازسازی شخصیت اجتماعی زنان، دانش علمی و توانمندی‌های عملی و روحیه تلاشگر این قشر در مناصب مدیریتی و ساختار اقتصادی و اجتماعی بکار گرفته شد.

وی ادامه داد: در این برهه در استان کرمانشاه 85 زن به‌عنوان دهیار مشغول فعالیت هستند که بخش عمده‌ای از این دهیاران در دولت یازدهم در سمت دهیاری اشتغال یافته‌اند.

خسروانی با اشاره به جایگاه بانوان در توسعه پایدار روستایی اعلام کرد: استان کرمانشاه 31 بخش با واحدهای جغرافیایی روستایی دارد که در 85 روستا در سطح 21 بخش، زنان مدیریت دهیاری را بر عهده‌دارند که بیانگر ارتقای پایگاه اجتماعی و اعتماد دولت به نقش بی‌بدیل و تأثیرگذار زنان روستایی در نظام اجرایی واداری کشور است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بیان کرد: 45 درصد دهیاران زن استان تحصیلات دانشگاهی دارند و بخش کنگاور با 9 دهیار زن، در این خصوص دارای بیشترین دهیار زن است.

وی اظهار داشت: در بخش‌های اقتصادی و به‌ویژه در تولید صنایع‌دستی، محصولات محلی و گردشگری روستایی از زمان استقرار دولت تدبیر و امید، بانوان روستایی در قالب گروه‌های اجتماعی، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد بسترهای تقویت اقتصاد خانوارها و منزلت اجتماعی زنان را در نواحی روستایی فراهم نمودند.

خسروانی تصریح کرد: بهره‌گیری از توان مشارکت زنان در فرایند توسعه پایدار روستایی از راهبردهای اصلی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری است که امید است زنان روستایی نه‌تنها مکمل روند توسعه بلکه بخش عظیمی از موفقیت‌های آینده جامعه روستایی استان را تشکیل دهند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج