مدیر بهره برداری و توزیع آب شهرستان های قائمشهر ، سیمرغ و سوادکوه گفت که تاکنون حدود 95 درصد از آبندان های این منطقه برای بهره گیری کشاورزان در فصل کشت و کار برنج آبگیری شده است .

به گزارش خبرگزاری موج، یعقوب صفرپور روز شنبه در کارگروه آب ، خاک و کشاورزی شهرستان قائمشهر افزود : حدود 300 هکتار آبندان در این منطقه وجود دارد که 45 روستا برای استفاده از آب های زمین های شالیزاری خود از آب آنها استفاده می کنند.
وی ادامه داد : آب 175 هکتار از آببندان ها از رودخانه تلار ، 60 هکتار رودخانه سیاه رود ، 50 هکتار از سد آیت الله صالحی مازندرانی و 15 هکتار هم از سد برجستانک تامین می شود.
صفرپور آب موجود در آببندان های منطقه را بیش از 50 میلیون متر مکعب برآورد کرد و گفت 35 میلیون متر مکعب از این میزان آب از رودخانه تلار است .
استقبال اندک کشاورزان از سد آیت الله صالحی
مدیر بهره برداری و توزیع آب شهرستان های قائمشهر، سیمرغ و سوادکوه همچنین گفت : با توجه به اینکه در روستاهای شبکه البرز که ما تحت پوشش داریم حدود 800 هکتار از اراضی شالیزاری می تواند از طریق سد آیت الله صالحی مازندرانی آبیاری شود اما استقبال کشاورزان در بحث قرارداد آب بسیار ضعیف بوده است.
وی افزود : از 800 هکتار از اراضی شالیزاری تحت پوشش سد آیت الله صالحی مازندرانی در روستاهای بالاتجن ، با وجود نامه نگاری های متعدد تاکنون مالکان تنها 200 هکتار از اراضی قرارداد آب منعقد کرده اند.
صفرپور از بخشدار منطقه خواست تا با دهیاری های این روستاها صحبت کند تا کشاورز را ترغیب کنند از سد آیت الله صالحی مازندرانی برای آبگیری شالیزارهای خود قرارداد ببندند.
شهرستان قائمشهر هشت هزار هکتار زمین شالیزاری دارد
معاون جهاد کشاورزی قائمشهر هم در این جلسه گفت که با شروع فصل کشت و کار در این شهرستان حدود هشت هزار هکتار از زمین ها زیر کشت برنج و سه هزار هکتار هم زیر کشت دیگر محصولات بهاره می رود.
علی شعبانی افزود : در حال حاضر در 90 درصد از شالیزارهای این شهرستان آب تخت اولیه انجام شده است و 45 تن بذر پرمحصول همچون شیرودی ، ندا و فجر بین کشاورزان توزیع شده است .
وی ادامه داد : تاکنون حدود 95 درصد از اراضی این شهرستان برای کشت برنج ، خزانه گیری از طریق بانک نشاء انجام شده است که نشان دهنده استقبال کشاورزان از کشت مکانیزه است زیرا کشت مکانیزه باعث می شود تا کشاورز با کاهش هزینه و افزایش تولید مواجه شود.
به گفته معاون جهاد کشاورزی قائمشهر در این شهرستان هشت بانک نشا مدرن وجود دارد .
شعبانی با بیان اینکه در حال حاضر 650 هکتار از شالیزارهای این شهرستان زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است ، افزود : این در حالی است که سال گذشته حدود 450 هکتار از شالیزارهای این شهرستان زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته بودند .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج