رییس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان شهرضا گفت: به دنبال استعفای یکی از اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان شهرضا، سید مسعود میرشجاعی، به عنوان جایگزین وی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، احسانی  عنوان کرد: بر اساس ماده ماده 40 قانون «تشکیلات شورای اسلامی شهر» مصوب 29 تیرماه 1365 اصلاحی 5 آذرماه 1369 هیچ یک از اعضای هیئت های اجرایی و نظارت نباید با نامزدهای انتخاباتی قرابت سببی یا نسبی درجه یک داشته باشند.

وی اظهار کرد: به موجب این ماده قانونی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان شهرضا در کنار همه رسالت های قانونی، بررسی این موضوع را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

رییس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان شهرضا بیان کرد: حمدالله رضایی، یکی از اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان شهرضا بود که پس از اعلام نامزدی برادر ایشان، عیدی محمد رضایی در روز نخست ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی، در روز یکم فروردین سال 96 از سمت خود استعفا دادند.

احسانی ادامه داد: بعد از وصول استعفای حمدالله رضایی، متن این استعفا به هیئت نظارت بر انتخابات استان اصفهان ارسال و متعقاباً این هیئت، «سید مسعود میرشجاعی» را به عنوان جایگزین ایشان معرفی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان، طبق قانون، نقشی در بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی توسط هیئت اجرایی انتخابات ندارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج