مدیر موسسه صلح آفرین اظهار داشت:تقدیر از قهرمانان و ورزشکاران سبب تقویت روحیه آنان و افزایش انگیزه آنان برای حضور در عرصه‌های مختلف ورزشی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سید بهزاد حسنی در گفت و گویی بیان کرد:ورزشکاران باید بدانند که مسئولان زحمات، تلاش و افتخار آفرینی آنان را می بینند و قدرشناس زحماتشان هستند.

وی گفت:قهرمانان ورزشی الگوهای ارزشمند جوانان کشور در عرصه های فرهنگی ورزشی هستند، لذا مسئولان موظفند تمام تلاش خود را در حمایت از آنان بکار بگیرند.

حسنی یادآورشد:توسعه ورزش و گرایش مردم به ورزش قهرمان و پهلوانی هزینه های سربار دولت را به شدت کاهش می دهد و هرگونه هزینه در عرصه ورزش نوعی سرمایه گذاری در زمینه ارتقای سطح سلامت مردم بوده و نشاط جامعه را تضمین می کند.

مدیر موسسه صلح آفرین خاطرنشان کرد:حمایت از قهرمان ورزشی یکی از راهکارهای اساسی جهت ترغیب نسل جوان به امر ورزش است،توسعه ورزش در واقع توسعه سلامت و فره‍نگ است.

حسنی اظهار داشت: هر چقدر بیشتر به ورزش اهمیت داده شود، به طور قطع شاهد کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی و بیماری ها در سطح کشور خواهیم بود که امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی مناسب بتوانیم تا حدودی دغه غه های قهرمان ورزشی را رفع کنیم.