رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از شناسایی 960 فقره گواهینامه دارای حد نصاب نمره منفی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، سرهنگ رضایی گفت : ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان در سال 95 تعداد 960 راننده متخلف که گواهینامه آنها دارای حد نصاب نمره منفی بود را شناسایی کردند.

وی افزود: صاحبان این گواهینامه ها دارای حد نصاب 30 نمره منفی بودند که طبق ماده‌ هفت قانون رسیدگی به تخلفات اخطارکتبی برای آنها ارسال شد.

این مقام انتظامی بیان داشت : تعداد 960 نفر راننده متخلف برای مدت سه ماه از رانندگی محروم وگواهینامه آنان توقیف شد .

سرهنگ رضایی ادامه داد: گواهینامه رانندگان متخلف پس از سپری شدن مدت محرومیت ، پرداخت جریمه نقدی و سیر مراحل قانونی به آنها بازگردانده می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در پایان افزود: این رانندگان چنانچه درمدت محرومیت اقدام به رانندگی کنند به منزله رانندگی بدون گواهینامه برای آنها محسوب شده و برابر با مقررات علاوه بر توقیف وسیله نقلیه آنها به مراجع قضائی جهت اجرای مقررات اعم از جریمه و حبس معرفی خواهند شد .

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج