رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه در جمع اعضای تشکل دانشجویی انجمن اسلامی مستقل این دانشگاه گفت: در انتخابات باید مشارکت حداکثری داشته باشیم و در دسته بندی های حزبی و جناحی ورود نکنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از دانشگاه رازی کرمانشاه محمد ابراهیم اعلمی آل آقا در ادامه بازدید های دوره ای از واحدهای مختلف دانشگاه، در نشست اعضای مرکزی تشکل دانشجویی انجمن اسلامی مستقل دانشگاه، حضور یافت و گفت: اولویت اصلی همه ما پیشرفت و آبادی کشور است .

وی ادامه داد: رعایت اخلاق اسلامی در دانشگاه که مؤید بر فضای فرهنگی و سیاسی است باید مورد توجه همگان باشد.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: در انتخابات باید مشارکت حداکثر داشته باشیم و در دسته بندی های حزبی و جناحی ورود نکنیم .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج