معاون قضایی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان همدان اقدامات شوراهای حل اختلاف را تکلیف قانونی و شرعی این نهاد دانست و دستیابی به این موضوع حیاتی را بسیار ارزشمند عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، با حضور علما و روحانیون برجسته، مسئولین شهر و ریش سفیدان و معتمدین محلی و مرتضی دیناری معاون قضایی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان همدان نشست عمومی صلح و سازش دو فقره قتل برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن فاضلیان در بیاناتی با اشاره به آیات و روایات متعدد به اهمیت عفو و بخشش و تاثیر آن بر جامعه پرداخت و از گذشت و روحیه جوانمردی خانواده رضایی تقدیر و تشکر کرد.

فتحی رئیس هیات امنای مسجد سیدالشهدا کوی محمدیه با تشریح موضوع پرونده به اقدامات انجام گرفته توسط هیات امناء مسجد، شوراهای حل اختلاف و مردم محلی پرداخته و این مصالحه و گذشت را از برکات حضور مردم عنوان کرد و خواستار ترویج این فرهنگ در جامعه و بهرمندی بیشتر از این روحیه شد.

در ادامه مرتضی دیناری معاون قضایی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان همدان با اشاره به پرونده مربوطه و وظایف دستگاه قضایی، اقدامات شوراهای حل اختلاف را تکلیف قانونی و شرعی این نهاد دانست و دستیابی به این موضوع حیاتی را بسیار ارزشمند عنوان کرد.

وی لحظه گذشت و مصالحه در چنین پرونده هایی را از بهترین لحظات دوران قضایی و خدمت خود عنوان کرد.

لازم به ذکر است اعضای شورای حل اختلاف شهر همدان موفق به اخذ رضایت در دو فقره پرونده قتل عمد شدند.