معاون قضایی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان همدان اقدامات شوراهای حل اختلاف را تکلیف قانونی و شرعی این نهاد دانست و دستیابی به این موضوع حیاتی را بسیار ارزشمند عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، با حضور علما و روحانیون برجسته، مسئولین شهر و ریش سفیدان و معتمدین محلی و مرتضی دیناری معاون قضایی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان همدان نشست عمومی صلح و سازش دو فقره قتل برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن فاضلیان در بیاناتی با اشاره به آیات و روایات متعدد به اهمیت عفو و بخشش و تاثیر آن بر جامعه پرداخت و از گذشت و روحیه جوانمردی خانواده رضایی تقدیر و تشکر کرد.

فتحی رئیس هیات امنای مسجد سیدالشهدا کوی محمدیه با تشریح موضوع پرونده به اقدامات انجام گرفته توسط هیات امناء مسجد، شوراهای حل اختلاف و مردم محلی پرداخته و این مصالحه و گذشت را از برکات حضور مردم عنوان کرد و خواستار ترویج این فرهنگ در جامعه و بهرمندی بیشتر از این روحیه شد.

در ادامه مرتضی دیناری معاون قضایی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان همدان با اشاره به پرونده مربوطه و وظایف دستگاه قضایی، اقدامات شوراهای حل اختلاف را تکلیف قانونی و شرعی این نهاد دانست و دستیابی به این موضوع حیاتی را بسیار ارزشمند عنوان کرد.

وی لحظه گذشت و مصالحه در چنین پرونده هایی را از بهترین لحظات دوران قضایی و خدمت خود عنوان کرد.

لازم به ذکر است اعضای شورای حل اختلاف شهر همدان موفق به اخذ رضایت در دو فقره پرونده قتل عمد شدند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج