طرح بسیج سلامت نوروزی در قالب 85 تیم بازرسی میدانی و 20 تیم ستادی و مشارکت 300 بازرس بهداشت محیط و حرفه ای اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در این مدت، 59 هزار و 653 مورد بازدید از اماکن هدف گذاری شده در این طرح صورت گرفت، 802 مورد اخطار صادر شد و 560 مورد به مراجع قضایی معرفی شدند.
همچنین هشت هزار و 215 مورد کارت تندرستی برای فروشندگان صادر شد و یک هزار و 507 مورد نمونه برداری از مواد غذایی صورت گرفت.
همچنین در این مدت 2 هزار و 923 مورد نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی و 34 هزار و 241 مورد کلرسنجی آب آشامیدنی انجام و 63 هزار و 517 کیلوگرم مواد غذایی فاسد، تاریخ مصرف گذشته و غیر بهداشتی معدوم شد.
بر اساس این گزارش، 235 مورد شکایت از طریق سامانه تلفنی 190 و 291 مورد از طریق گزارش های مردمی مورد رسیدگی قرار گرفت.
33 هزار و 706 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و بین راهی و سامانه های آبرسانی در خوزستان وجود دارد.
طرح بسیج سلامت نوروزی در قالب 85 تیم بازرسی میدانی و 20 تیم ستادی و مشارکت 300 بازرس بهداشت محیط و حرفه ای اجرا شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج