مدیر موسسه صلح آفرین برتر بیان داشت: باید از طرح های نخبگان علمی و دانشگاهی شهر بابل حمایت شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سید بهزاد حسنی در گفت و گویی اظهار داشت: جمعیت جوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع به شمار می‌رود و نقش حیاتی و موثری را در رشد و پیشرفت یک کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه بیشترین درصد نیروی انسانی جوامع در حال توسعه را جوانان تشکیل می‌دهند بنابراین در مطالعه و برنامه‌ریزی‌های توسعه، توجه و مطالعه این قشر خاص یک ضرورت مهم تلقی می‌شود.

حسنی گفت:جوانان، نخبگان، مراکز دانشگاهی و آموزشی شهر بابل باید بتوانند در زمینه مسائل علمی و حل مشکلات شهر، راهکارهای مطلوبی را ارائه دهند.

مدیر موسسه صلح آفرین با بیان اینکه از آنجا که میان کشورهای دنیا رقابت های علمی وجود دارد، بنابراین باید بتوان از ظرفیت های جامعه به نحو مطلوب بهره مند شد، تصریح کرد: یکی از اقدامات مؤثر و مطلوب جهت اثبات کارآمدی این است که در حوزه پژوهش و فناوری کوشا باشیم.

این جانباز دفاع مقدس با اشاره به اینکه گره کور جنگ نابرابر ایران مقابل عراق که هزینه های سنگینی را در بر داشت، توسط فکرهای پویا باز شد که لازم است این فکرهای پویا به کمک کشور بیایند، افزود: در دوران دفاع مقدس که به هیچ گونه فناوری دسترسی نداشتیم توانستیم با کمک جوانان در جنگ پیروز شویم.

حسنی، با بیان اینکه خوشبختانه امروز در زمینه علمی و فناوری به مرحله ای رسیده ایم که هیچ کس به خودش اجازه تعدی به کشور را نمی دهد، اضافه کرد: دشمن برای محدود کردن و بازداری ایران از پیشرفت، اقدام به ایجاد تحریم هایی علیه کشور کرد.

وی اظهار کرد: با وجود تحریم ها، جوانان ما توانستند به فناوری های علمی و غنی سازی دست یابند و به مرحله ای رسیدیم که همه قدرت های دنیا برای متوقف کردن این حرکت علمی و انقلابی بسیج شدند تا از طریق مذاکره جلوی پیشرفت ما را بگیرند، اما موفق نشدند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج