معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق مازندران از آغاز عملیات تعویض کنتورهای مشترکین دیماندی به کنتورهای هوشمند طرح فهام در این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، شجاع محمودی‌عالمی با بیان اجرایی شدن طرح فهام در کشور گفت: هدف از طرح فهام تعویض کنتورهای دیجیتالی معمولی با کنتورهای هوشمند (AMI ) است که این کنتورها  قابلیت‌های بسیاری از جمله قرائت از راه دور، مشاهده پروفیل بار مصرفی مشترک، مشاهده وضعیت لحظه‌ای پارامترهای شبکه مشترک و... را در اختیار شرکت توزیع برق قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: از اطلاعات این کنتورها در طرح‌های عبور از پیک تابستان بهره‌برداری می‌شود و با راه‌اندازی کامل این سامانه با حذف اعزام مأمور برای قرائت کنتورها، عملیات به صورت لحظه‌ای و از راه دور صورت خواهد گرفت، ضمن اینکه مرکزی به منظور نظارت و پایش بر وضعیت این کنتورها نیز  در دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری شرکت در نظر گرفته شده است تا بتوان از صحت عملکرد این کنتورها از نظر آنلاین بودن و وضعیت مصرفی مشترک اطمینان حاصل کرد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق مازندران در مورد فرآیند اجرایی این طرح افزود: در مرحله نخست 1000 کنتور به عنوان  سهمیه این شرکت در نظر گرفته شده است که با اولویت کنتورهای کشاورزی عملیات تعویض اجرایی شده است و در آخرین مرحله تعداد 300 کنتور طی مانور دو روزه‌ای در امورهای بابلسر و بابل شمال با حضور همکاران تمام امورها تعویض شد.

محمودی‌عالمی گفت: شرکت توزیع برق مازندران دارای 1/2 هزار و 313 مشترک دیماندی است که در صورت تأمین کنتور توسط سازنده تمام کنتورها تعویض می‌شوند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج