رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: آسیب‌شناسی در حوزه گردشگری موجب پیشرفت و رشد صنعت توریسم مازندران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، «محمود نوربخش» در ستاد تسهیلات سفر نوروزی با بیان این‌که آسیب‌شناسی در حوزه گردشگری موجب پیشرفت و رشد صنعت توریسم مازندران می‌شود، اظهار کرد: شهرهای مختلف کشور که پیشینه خوبی در حوزه گردشگری دارند با ارائه گزارش گردشگری می‌توانند راهکار مناسبی برای خدمات بهتر به مردم ارائه کنند و استفاده از این تجربیات تأثیرگذار است.

وی تصریح کرد: باید تلاش در استفاده از همه دانسته‌ها در مسائل دینی، تجربی و فرهنگی انجام شود تا ادعای قطبیت گردشگری مازندران به حقیقت بپیوندد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران خاطرنشان کرد: دنیا به سمت دانش آی تی رفته و از این طریق خدمات‌دهی از یک کشور به کشور دیگر به راحتی انجام می‌شود.

نوربخش گفت: برای جذب گردشگر باید اعتمادسازی شود و در دنیای کنونی ایده‌های نو کمک شایانی به گردشگری می‌کند.

وی تصریح کرد: داشته‌های مازندران در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی باید در دنیای مجازی ارائه شود تا به موفقیت در این حوزه دست یابیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با تأکید بر این‌که کم هزینه‌ترین و پردرآمدترین روش در توسعه گردشگری ارتباط با فضای مجازی و دانش آی‌تی است، گفت: در این مهم اعتمادسازی در دنیای نسل سوم بسیار حائز اهمیت است.

نوربخش با اشاره به شعار سال 96 مبنی بر اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، خاطرنشان کرد: این شعار در همه سال‌ها در قالب سیاست‌های کاربردی و راهبردی متداوم است.

وی با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات مسئولیت مازندران را در برابر کارها سنگین‌تر می‌کند، افزود: در مازندران حوزه صنعت 29 درصد، تولید ملی 31 درصد، کشاورزی 21 درصد و در حوزه خدمات 51.7 درصد تعلق دارد که در اشتغال نقش اساسی ایفا می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: مملکتی که خدمات می‌دهد باید توسعه یافته بوده و هزینه حمل آن پایین باشد و افزایش هزینه‌های گردشگری شاخصه توسعه نیست.

نوربخش تصریح کرد: با توجه به جاذبه‌های مازندران برای برخورداری از رشد و توسعه بیشتر در جذب منابع و درآمدزایی باید تلاش جدی شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج