ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حالی به پایان رسید که تعداد ثبت نام کنندگان در استان اصفهان نسبت به دوره قبل با 37 درصد رشد روبه‌رو شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 24 شهرستان استان اصفهان برگزار می‌شود. در مجموع و طی مهلت قانونی ثبت نام، 10 هزار 883 نفر در استان اصفهان برای کسب 3 هزار و 852 کرسی شورا داوطلب شدند که در این میان شهر اصفهان با 845 داوطلب بیشترین سهم را دارد.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان با اشاره به آمار ثبت نام کنندگان گفت: تعداد داوطلبان نمایندگی شوراهای اسلامی شهرهای استان به 4 هزار و 497 نفر و شوراهای روستاها به 6 هزار و 386 نفر رسید.

احمدرضا ضیایی ادامه داد: 9 هزار و 908 آقا و 975 خانم تا پایان مهلت نام‌نویسی برای ورود به شوراها در استان اصفهان ثبت‌نام کردند که 3 هزار و 847 مرد در شورای شهر و 650 زن در شورای شهر ثبت نام کردند، همچنین 325 زن در شورای روستا و 6 هزار و 61 مرد برای شورای روستا ثبت نام کردند.

رشد 37 درصدی تعداد داوطلبان

حجت الاسلام احمد سالک عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در اصفهان نیز با اشاره به رشد 37 درصدی ثبت نام کنندگان نسبت به دوره چهارم شوراها گفت: شوراها عرصه خدمت به مردم است، این آمار ظرفیت بالای نظام ما برای خدمت به مردم را نشان می‌دهد.

آمار تفکیکی ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان‌های 24 گانه استان اصفهان به شرح زیر است:

*اصفهان شامل 14 حوزه شهری و 6 بخش روستایی است، در مجموع 2403 نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده‌اند. در شهر اصفهان 845 نفر ثبت نام کرده‌اند که شامل 127 زن و 717 مرد است، در 6 بخش روستایی نیز در مجموع 1137 نفر ثبت نام کرده‌اند که شامل 43 زن و 1094 مرد است.

*کاشان شامل 7 حوزه شهری و 54 حوزه روستایی است که در مجموع 727 نفر ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد 290 نفر در حوزه شهری و 430 نفر در حوزه روستایی هستند.

*آران و بیدگل شامل 4 حوزه شهری و 11حوزه روستایی است، در مجموع 270 نفر ثبت نام کرده‌اند.

*گلپایگان شامل 3 حوزه شهری و 41 حوزه روستایی است. در مجموع 302 نفر ثبت‌نام کرده‌اند که 82 نفر در حوزه شهری و 220 نفر در حوزه روستایی هستند.

*شاهین شهر و میمه شامل 5 حوزه شهری و 12 حوزه روستایی است و در مجموع 356 نفر ثبت نام کرده‌اند.

*خوانسار شامل یک حوزه شهری و 17 حوزه روستایی است که 148 نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد 25 نفر در حوزه شهری و 122 نفر در حوزه روستایی هستند.

*برخوار شامل 7 حوزه شهری و 6 حوزه روستایی است که در مجموع 231 نفر ثبت نام کرده‌اند.

*اردستان شامل 3 حوزه شهری و 20 حوزه روستایی است که در مجموع 522 نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد 93 نفر در حوزه شهری و 429 نفر در حوزه روستایی هستند.

*فلاورجان شامل 3 بخش و 8 حوزه شهری است، که در مجموع 647 نفر ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد 213 نفر در حوزه شهری و 434 نفر در حوزه روستایی در 3 بخش ثبت نام کرده‌اند.

*تیران و کرون شامل 3 حوزه شهری و 46 حوزه روستایی است که در مجموع 366 نفر ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد 63 نفر در حوزه شهری و 303 نفر در حوزه روستایی هستند.

*لنجان شامل 9 حوزه شهری و 35 حوزه روستایی است که 668 نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد 397 نفر در حوزه شهری و 271 نفر در حوزه روستایی هستند.

*مبارکه شامل 6 حوزه شهری و 24 حوزه روستایی است که 462 نفر در مجموع ثبت نام کرده‌اند از این تعداد 249 نفر در حوزه شهری و 213 نفر در حوزه روستایی هستند.

*چادگان شامل 2 حوزه شهری و 2 بخش است، در مجموع 260 نفر ثبت‌نام کرده‌اند که 29 نفر در حوزه شهری و 231 نفر در حوزه روستایی هستند.

*نجف آباد شامل 6 حوزه شهری و 14 حوزه روستایی است، در مجموع 383 نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد 299 نفر در حوزه شهری و 84 نفر در حوزه روستایی هستند.

*نطنز شامل 4 حوزه شهری است، در مجموع 406 نفر ثبت نام کرده‌اند که در حوزه‌های شهری 114 نفر و در حوزه‌های روستایی 292 نفر هستند.

*خمینی شهر شامل 4 حوزه شهری و 2 حوزه روستایی است که در مجموع 264 نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد 238 نفر در حوزه شهری و 26 نفر در حوزه روستایی هستند.

*شهرضا شامل 2 حوزه شهری و 23 حوزه روستایی است که در مجموع 428 نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد 226 نفر در حوزه شهری و 202 نفر در حوزه روستایی هستند.

*دهاقان شامل 2 حوزه شهری و 12 حوزه روستایی است که در مجموع 147 نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد 46 نفر در حوزه شهری و 101 نفر در حوزه روستایی هستند.

*فریدون شهر شامل 2 حوزه شهری و 62 حوزه روستایی و 8 حوزه عشایر است که در مجموع 287 نفر ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد 49 نفر در حوزه شهری، 237 نفر در حوزه روستایی و 37 نفر در حوزه عشایر ثبت نام کرده‌اند.

*سمیرم شامل 4 حوزه شهری و 150 حوزه روستایی و 60 شعبه عشایری است، در مجموع 705 نفر ثبت نام کرده‌اند که 97 نفر در حوزه شهری و 608 نفر در حوزه روستایی هستند.

*فریدن شامل 2 حوزه شهری و 56 حوزه روستایی است که در مجموع 213 نفر ثبت نام کرده‌اند از این تعداد 31 نفر در حوزه شهری و 182 نفر در حوزه روستایی هستند.

*بوئین میاندشت شامل 2 حوزه شهری و 36 حوزه روستایی است که 252 نفر در مجموع ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد 46 نفر در حوزه شهری و 206 نفر در حوزه روستایی هستند، همچنین در روستای رزنه به عنوان حوزه مسیحیان 6 نفر ثبت نام کرده‌اند.

*نائین شامل 3 حوزه شهری و 34 حوزه روستایی است، در مجموع 288 نفر ثبت نام کرده‌اند، 78 نفر در حوزه شهری و 210 نفر در حوزه روستایی هستند.

*خور و بیابانک شامل 3 حوزه شهری و 16 حوزه روستایی است که در مجموع 158 نفر ثبت نام کرده‌اند، از این تعداد 35 نفر در حوزه شهری و 123 نفر در حوزه روستایی هستند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج